Stadsverwarming Purmerend

Slim warmtenet Purmerend

Driekwart van alle gebouwen in de Noord-Hollandse gemeente is aangesloten op het net van Stadsverwarming Purmerend (SVP). Het warmtenet moet goed onderhouden worden en er wordt dan ook geïnvesteerd in technologieën die hierbij essentieel zijn. Voor 2021 waren de warmtemeters niet slim, wat inhoudt dat meterstanden of andere technische data niet op afstand worden uitgelezen. Om optimaal gebruik te maken van de voordelen die een duurzame infrastructuur zoals stadswarmte te bieden heeft, is monitoring essentieel. Door het warmtenet verder te digitaliseren kan bijvoorbeeld de flow beter worden afgesteld of warmteverlies door temperatuurinformatie beter worden geïdentificeerd.

Gateway, Connector en Dashboard

De keuze viel op EnergyGrip vanwege de robuustheid van de (zo nodig realtime) dataketen. De gateways tot en met het dashboard worden end-2-end beheerd. De Aurum gateways met narrowband IoT of LTE-M communicatietechnologie zijn in staat om data te versturen vanuit moeilijk bereikbare plekken, zoals in kelders of achter dikke betonnen muren. De gateways meten onder andere: volume water in m3, aanvoer- en retour temp in °C, flow in l/h of energy in GJ.

In mei 2021 is de grootschalige uitrol van de gateways gestart. Nadat deze geïnstalleerd zijn, is de meetdata via het Dashboard te monitoren voor de asset managers van Stadsverwarming Purmerend.

Whitelabel app

Ook Stadsverwarming Purmerend was gelijk geïnteresseerd om de app Whitelabel af te nemen. Deze is standaard onderdeel is van EnergyGrip en bedoelt om eindgebruikers realtime te informeren over het energieverbruik. Het primaire doel was om de stadswarmte meters te verslimmen gecombineerd met meterstanden en Billing en andere informatie uit de stadswarmtemeter t.b.v. assetmanagement. Ook de eindgebruiker is altijd onderdeel geweest in het doorvoeren van het project “slimme warmtemeter”. Realtime inzicht in verbruik geeft transparantie en verhoogt de klanttevredenheid. Daarnaast zal dat worden ondersteunt in het toevoegen van messaging opties via de app. Dit was een extra wens van SVP en zal Aurum aanpassen en toevoegen in de app. Deze nieuwe optie is overigens ook voor andere klanten beschikbaar.

Purmerend klaar voor de toekomst

In 2027 moeten alle warmtemeters in Nederland slimme meters zijn (Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie). Digitalisering draagt direct bij aan ketenoptimalisatie van warmteproductie – een key ontwikkeling voor Stadsverwarming Purmerend.

Gijs de Man, directeur SVP: “Wij kijken uit naar een samenwerking die onze duurzame dienstverlening verder optimaliseert en onze klant meer inzicht verschaft in verbruik en besparing. Want we willen samen werken aan klimaat”.

Lees meer in dit nieuwsbericht van SVP in het nieuwsbericht ‘Slimme warmtemeters in samenwerking met Aurum’, waarin SVP de samenwerking aankondigt. Kijk ook bij ‘SVP plaatst eerste slimme warmtemeter’, waarin de eerste bewoner een op afstand uitleesbare meter krijgt.

Change= bouwt aan een woonconcept waarbij werken, wonen, leren en leven op een betaalbare manier met elkaar worden gecombineerd. Voor het nieuwe complex in Utrecht Leidsche Rijn, waar zo’n 600 studio-appartementen komen, werd een partner gezocht voor het digitaliseren van het energieverbruik. Het gebouw is aardgasvrij: op de daken liggen zonnepanelen en de studio’s zijn aangesloten op stadswarmte. Change= maakt gebruik van onze dienst EnergyGrip om de stadswarmte, het stroomverbruik en het watergebruik te digitaliseren met als doel hogere energie-efficiëntie en een betere beleving voor de bewoner.

Duurzaamheid is belangrijk voor Change=. De gebouwbeheerder wilde echter niet drie verschillende dashboards van drie verschillende merken – allen met weer een eigen login en afwijkende interface.

Er worden drie sources online gebracht in het dashboard. Per woning vormt de Aurum gateway de datahub. Elektriciteitsverbruik wordt door de gateway uitgelezen door een verbinding met de P1 poort van de slimme meter. De warmtemeter wordt middels een M-Bus aan de gateway gekoppeld, net als de watermeter. In deze case is dus goed te zien hoe verschillende typen meetapparatuur aangesloten worden op de gateway en op die manier in één dashboard getoond worden.

Networked living

In het complex komen zo’n 600 studio-appartementen voor werkende jongeren. Het gebouw is volgens het networked-living idee ingericht. Dit houdt in dat bewoners hun eigen complete studio hebben, maar dat het gebouw ook faciliteiten biedt waar gezamenlijk gebruik van gemaakt wordt. Denk aan een bemande receptie, een sportschool, een restaurant en ruimtes voor wasmachines. Ook is het bedrijf voornemens om hoogwaardige werk&flexplekken te creëren.

EnergyGrip voor Change=

EnergyGrip is een Software as a Service oplossing met een optionele hardware component. Van de vier pijlers die EnergyGrip biedt, heeft Change= gekozen voor de Gateway, het Dashboard en de Connector.

Energie-inzicht corporatiewoningen

Voor woningcorporatie Eigen Haard meten wij gecombineerd stadswarmte, eigen verbruik en opwek van zonnepanelen.

De bewoners van Stadstuin Overtoom hebben realtime energie inzicht via de EnergyFlip energie app. Voor de bewoners is het verkrijgen van feedback over verbruik zelfs essentieel om tot een besparing te komen. Wij zorgen voor real-time inzicht in het verbruik van de stadswarmte, de opwek van de zonnepanelen en het verbruik (of teruglevering) van elektriciteit; Deze informatie maken we inzichtelijk voor de bewoners door middel van een energiedisplay in de woning en een gratis app.

CO2 rapportages

Woningcorporaties investeren fors in het verduurzamen van hun woonvoorraad. Voor de organisaties is het van belang om te kunnen aantonen dat de besparende maatregelen effect hebben, en dat er daadwerkelijk reductie is van de uitstoot van CO2. Met EnergyGrip kunnen zij aantonen welke CO2 besparing feitelijk gerealiseerd is.

Warmtemeters slim te maken en uitlezen

Use case: warmtemeters
Een Europese leverancier van stadswarmte had geen realtime meetinformatie beschikbaar van haar klanten. Hierdoor was de warmtevraag moeilijk voorspelbaar en kon facturatie niet accuraat worden uitgevoerd. Bovendien werd er geen inzicht gegeven aan de eindgebruiker waardoor de klanttevredenheid laag was. Door de inzet van EnergyGrip (Gateway, Dashboard, Connector en de App) komt realtime meetinformatie beschikbaar en worden bovengenoemde behoeftes ingevuld en businessprocessen verder geoptimaliseerd. De klanttevredenheid stijgt doordat bewoners inzicht hebben in eigen verbruik.

Inmiddels werken er meerdere warmtebedrijven met EnergyGrip. Een uitgebreide beschrijving van deze casussen volgt nog. Wel kun je meer lezen op de Aurum website over onze samenwerkingen met Stadsverwarming Purmerend en woningcorporatie Eigen Haard.

Narrowband IoT gateway

De in 2017 ontwikkelde M-Bus gateway kan veilig gegevens verzamelen, bufferen en verzenden vanaf meerdere aangesloten apparaten. Om betrouwbaar de gegevens te kunnen communiceren naar ons backend-systeem, zelfs vanuit moeilijk te bereiken locaties zoals kelders, maken we gebruik van de Narrowband-IoT-standaard. Narrowband-IoT is een ‘Low Power Wide Area Network’, een radiotechnologiestandaard die zeer goede dekking biedt, een zeer laag energieverbruik heeft en bovendien laag in kosten is.