Cases

Stadsverwarming Purmerend

In 2027 dienen alle warmtemeters slim te zijn. Eén van de grootste warmtenetten in Nederland is dat van Stadsverwarming Purmerend. Dit warmtebedrijf zocht een oplossing om de bestaande metervoorraad te verslimmen. Met EnergyGrip kan meetdata als flow, temperatuur en volume uitgelezen en gemonitord worden. Hierdoor kan vraag en aanbod van warmte beter gemanaged worden, hetgeen bijdraagt aan kostenbesparing en CO₂ reductie. Bovendien wordt de klanttevredenheid verhoogd doordat actueel warmteverbruik inzichtelijker is en bewoners geen meterstanden meer hoeven door te geven.

Whitelabel app Welkom Energie

Welkom Energie van ondernemer Jaap Bakker heeft een groot bereik en breidt zijn diensten uit met een energieverbruiksmanager onder de naam Welkom Thuis. Welkom Thuis is door Aurum geleverd. De gateway die bij de meter geïnstalleerd wordt en de app zijn volledig gestyled naar de branding van Welkom Energie. Welkom Thuis is beschikbaar voor klanten maar ook voor niet-klanten: de app werkt namelijk onafhankelijk van de energieleverancier. Het energiebedrijf maakt gebruik van EnergyGrip met de pijlers 'gateway' en 'app'.

Energieloket Enschede (RRE-subsidie)

Stichting Pioneering zette met behulp van de RRE-subsidie een omvangrijk besparingsproject op in Enschede. Er werd gezocht naar een energieverbruiksmanager die bewoners zou helpen om inzicht te krijgen in energieverbruik met als doel besparingen te realiseren. De organisatie koos voor een combinatie van de eerste en vierde pijler van EnergyGrip, de gateway en de app. Duizenden inwoners konden de Verbruiksmonitor - een whitelabel versie van EnergyFlip - of de ODA-versie - gratis ophalen.

Gebouwbeheerder Change=

Change= bouwt aan een woonconcept waarbij werken, wonen, leren en leven op een betaalbare manier met elkaar worden gecombineerd. Voor het nieuwe complex in Utrecht Leidsche Rijn, waar zo’n 600 studio-appartementen komen, werd een partner gezocht voor het digitaliseren van het energieverbruik. Het gebouw is aardgasvrij: op de daken liggen zonnepanelen en de studio’s zijn aangesloten op stadswarmte. Change= maakt gebruik van onze dienst EnergyGrip om de stadswarmte, het stroomverbruik en het watergebruik te digitaliseren met als doel hogere energie-efficiëntie en een betere beleving voor de bewoner.

Use case – Woningcorporatie Eigen Haard

Een woningcorporatie wil de woningvoorraad verduurzamen en het resultaat van de investeringen inzichtelijk hebben voor haar bewoners en voor de eigen organisatie. Met behulp van EnergyGrip kan het effect van energiebesparende maatregelen worden gemonitord. Het verschil in verbruikskosten van een standaard woning met een gasaansluiting en een nieuwe woonsituatie met een hybride of elektrische warmtepomp wordt eenvoudig zichtbaar. Op basis van deze informatie kunnen investeringsbesluiten beter worden onderbouwd en gemonitord, waardoor ook bewoners het positieve resultaat kunnen zien op hun energierekening.

Energieleverancier stadswarmte

Een Europese leverancier van stadswarmte had geen realtime meetinformatie beschikbaar van haar klanten. Hierdoor was de warmtevraag moeilijk voorspelbaar en kon facturatie niet accuraat worden uitgevoerd. Bovendien werd er geen inzicht gegeven aan de eindgebruiker waardoor de klanttevredenheid laag was. Door de inzet van EnergyGrip (Gateway, Dashboard, Connector en de App) komt realtime meetinformatie beschikbaar en worden bovengenoemde behoeftes ingevuld en businessprocessen verder geoptimaliseerd. De klant-tevredenheid stijgt doordat bewoners inzicht hebben in eigen verbruik.