Energietransitie

Wat is energietransitie?

Energietransitie omvat de verschuiving in de wereldwijde energiesector van fossiele energie naar hernieuwbare duurzame energiebronnen. De systemen voor energieproductie en -verbruik die gebaseerd zijn op fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkool, zullen worden transformeren naar systemen voor hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Het hoofddoel is om de CO2-uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde tegen te gaan.

 

Waarom energietransitie?

De energietransitie draagt bij aan het beperken van de klimaatverandering. De energietransitie is een veelomvattend onderwerp en staat niet op zichzelf. Het heeft een technische, juridische, sociale en economische dimensie. Het betreft dus uiteindelijk de technische installaties en de infrastructuur die er moet komen voor de groene energie, maar ook alle kosten en opbrengsten, het transport en het verbruik. Daarnaast speelt het in de tijd ook een sociaal-maatschappelijke rol.

De energietransitie is een onderwerp waar je je als bedrijf, maar ook als particulier, niet voor kunt verschuilen. Er is namelijk een Klimaatakkoord, waar alle nodige maatregelen over de overstap op duurzame energie zijn vastgelegd. Nederland heeft dit akkoord samen met 194 andere landen ondertekend. In Het Klimaatakkoord zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de temperatuurstijging die moet worden beperkt. Zo moet de CO2-uitstoot in 2030 zijn gehalveerd. In 2050 moet dit 95% zijn. Dit kan alleen worden gerealiseerd als er een wereldwijde energietransitie gaat plaatsvinden.

 

Energietransitie voor bedrijven

Voor ondernemers is de energietransitie ook onomkeerbaar. In 2050 zou Nederland volledig duurzaam moeten zijn. Dit veronderstelt een betrouwbare en volledige duurzame energievoorziening voor alle bedrijven. In het klimaatakkoord zijn ook afspraken gemaakt over waar bedrijven en organisaties aan moeten voldoen. Je leest hierover meer in onze blog over de Energiebesparingsplicht voor bedrijven

De invloed van Het Klimaatakkoord op de energietransitie zal de komende t ijd alleen maar toenemen. Het is lastig om alle relevante trends te begrijpen, laat staan om ze te voorspellen. Echter zul je als organisatie op veel vlakken winst behalen wanneer er in de toekomst een betaalbare en duurzame energievoorziening is. Wij hebben de belangrijkste redenen voor bedrijven op een rijtje gezet om te starten met de energietransitie:

  •       Handhaving van de wet en verplichte energielabels;
  •       Er zijn verschillende subsidies waar bedrijven gebruik van kunnen maken;
  •       Energiekosten worden steeds hoger. Bespaar door te kiezen voor groene energie en een deel eigen energie te produceren;
  •       Nederlandse gaskranen zullen steeds verder worden dichtgedraaid;
  •       Waarborg (eigen) onafhankelijke energievoorziening.

 

De komende jaren zal energietransitie een steeds groter onderwerp worden

De energietransitie zal bijdragen aan het beperken van klimaatverandering. Het is een onderwerp dat niet op zichzelf staat. Energie is namelijk verbonden met ontzettend veel maatschappelijke functies. Denk hierbij aan de productie van voedsel, de werking van ons financiële systeem, de productie van materialen enzovoorts. De energietransitie zal dus niet alleen een kwestie zijn van het overstappen naar een duurzame energiebron, het zal ook een maatschappelijk onderwerp zijn waar je als organisatie rekening mee dient te houden.