Blogs

Verplicht energielabel C

Verplicht energielabel C

May 25, 2022

Wist je al dat per januari 2023 alle kantoorgebouwen voorzien moeten zijn van energielabel C of beter? Het is namelijk zo dat de overheid dit verplicht heeft gesteld voor alle bedrijven in Nederland. Voldoet jouw kantoorpand in januari 2023 niet aan deze verplichting, dan mag dit pand niet meer gebruikt worden als kantoor. Dit kan dus een groot impact hebben op het bedrijfsleven.

Lees meer
Slimme warmtemeter verplicht

Slimme warmtemeter verplicht

May 25, 2022

Al sinds 2020 moeten volgens de wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie vrijwel alle nieuwe warmtemeters slim zijn. Ook moeten alle oude (niet-slimme) meters vervangen worden voor 2027. Er staat warmteleverancier bedrijven dus veel werk te verrichten om dit ook bij de verbruikers goed over te brengen.

Lees meer
Energiebesparingsplicht voor bedrijven

Energiebesparingsplicht voor bedrijven

May 25, 2022

De RVO heeft bedrijven een energiebesparingsplicht opgelegd om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.  Maar hoe kun je als bedrijf hier nou het beste invulling aan geven? En hoe bereken je nou goed of een energiebesparende maatregel daadwerkelijk binnen 5 jaar terugverdiend kan worden? 

Lees meer
Convenant meerjarenafspraken energie efficientie

Convenant Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie (MJA3 / MEE)

May 25, 2022

De Meerjarenafspraken energie-efficiëntie zijn overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven of instellingen over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. De eerste afspraken werden al gemaakt in 1992, echter zijn deze afspraken in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. Het doel hiervan is dat de energie efficiëntie van bedrijven die veel energie verbruiken verbeterd moet worden. 

Lees meer
opslag duurzame energie

Opslag Duurzame Energie

May 25, 2022

De opslag duurzame energie (ODE) is een heffing vanuit de overheid op het verbruik van aardgas en elektriciteit. Deze heffing geldt voor zowel consumenten als bedrijven. Maar hoe zit het nu ook al weer precies? Wij leggen het uit.

Lees meer
Europese-Energie Efficiency Richtlijn

Europese Energie Efficiency Richtlijn – EED

May 25, 2022

Sinds 2012 is de Europese energie-efficiency richtlijn vastgesteld, afgekort de EED. Het doel hiervan is dat lidstaten van de EU en bedrijven in Europa in 2020, 20% minder energie moeten verbruiken ten opzichte van 2012. 2020 ligt natuurlijk al even achter ons, maar de overheid is nog steeds bezig om aan deze richtlijn te voldoen. Wij vertellen je er meer over in deze blog.

Lees meer
Que-tech en Aurum Europe werken samen aan een nieuwe dimensie in de energietransitie

Que-tech en Aurum Europe werken samen aan een nieuwe dimensie in de energietransitie

May 17, 2022

Que-tech en Aurum Europe slaan de handen ineen om stadswarmte op eindgebruikers niveau op ieder gewenst moment te monitoren en aan te sturen. Door het energiemonitoring platform EnergyGrip van Aurum Europe toe te voegen aan de warmte afleverset van Que-tech wordt deze nieuwe dimensie binnen de energietransitie bewerkstelligt.

Lees meer
De vele voordelen van een onafhankelijk energie data management systeem - Remote asset management

De vele voordelen van een onafhankelijk energie data management systeem

May 2, 2022

Nu de prijzen van energie in heel Europa steeds verder stijgen, en gas ook steeds minder geproduceerd wordt, stellen we met z’n allen de vraag: ‘’Hoe gaan we efficiënter met energie om?’’. Een vraag die voor velen nog geen duidelijk antwoord kent…

Een van de oplossingen wat ertoe bijdraagt minder energie te verbruiken en te verspillen is een energie data management systeem. Hoe? Dat leggen we je in deze blog uitgebreid uit!

Lees meer
De impact van IoT ontwikkelingen op energie data management

De impact van IoT ontwikkelingen op energie data management

April 6, 2022

IoT maakt het mogelijk dat apparaten automatisch belangrijke beslissingen kunnen nemen. Onder andere belangrijke beslissingen op het gebied van energie data management. Stel je eens voor dat elektrische auto’s in de avonduren alleen laden wanneer de energieprijs op zijn laagst zijn. Klinkt vrij interessant, toch?

Lees meer
wat is energie load balancing en hoe haal je er het meeste uit voor je onderneming

Wat is energy load balancing en hoe haal je er het meeste uit voor je onderneming

April 6, 2022

Alles draait om balans, toch? Te veel of te weinig is namelijk nooit goed. Dat is precies hoe het met stroom ook werkt. Al helemaal wanneer stroom afkomstig is van bijvoorbeeld eigen zonnepanelen of windmolens. Op bepaalde momenten op de dag wek je namelijk meer elektriciteit op dan dat je verbruikt. Er is dan geen balans meer. Energy load balancing is hierbij de oplossing voor de lange termijn. Door opgewekte energie direct te gebruiken en/of zelf op te slaan, zal de opgewekte energie een stuk rendabeler worden.

Lees meer